Banner SDH Fryčovice

Historie vzniku našeho sboru je nejlépe dokumentována v dobových zápisech z valných hromad, které pořizovali naši předchůdci, aby posléze byly zpracovány do brožury ke 100. výročí založení sboru. Úryvek, vztahující se k založení sboru předkládám zde. Pro zájemce, kteří se chtějí dovědět více o historii sboru i obce Fryčovice, je v nabídce almanach celý dokument.

by naše obec byla lépe chráněna před neštěstím ohně a povodně, začali se někteří nadšenci, budoucí zakladatelé sboru, scházet pod lípami u starosty obce, obchodníka a mlynáře Josefa Schindlera, v místě dnešních garáží u Olšovských. Zde je v hasičské myšlence utvrzoval Antoš Kubala, rodák z č. 1 a pak stolařský mistr v Brušperku. V létech 1891 - 1895 se vybralo při tanečních zábavách (po šesťáku) na založení sboru 700 zlatých. Z brušperského sboru, který byl založen roku 1879, přišel do Fryčovic roku 1894 nadučitel Tomáš Winkler, který pomáhal v přípravách starostovi obce a jeho zeti a tajemníkovi obce učiteli Antonínu Kocímu. Starosta svolal 15. dubna 1895 veřejnou schůzi do hostince Antonína Matýska (dnes Tvardek), kde na základě zemského zákona o policii požárové z 5.dubna 1873 čísl.XV všem přítomným občanům vysvětlil důležitost i potřebu založení sboru.

Úvodní list stanov SDH Fryčovice z roku 1895

ne 21. dubna 1895 byly již stanovy opatřeny nutnými podpisy 102 občanů a příštího dne schváleny obecním výborem. 8. května 1895 pak byly stanovy bez opravy schváleny výnosem čís. 15 132 c.k. moravského místodržitelství v Brně. Tenkrát čítala obec 240 čísel domovních s krytbou většinou šindelovou a 1.527 obyvatel živících se polním hospodářstvím a částečně prací v ostravských dolech a vítkovických železárnách.

Protokol z ustavující valné hromady

stavující valná hromada "Dobrovolného hasičského sboru" 16.června 1895 za přítomnosti 64 členů zvolila za starostu a náčelníka Josefa Schindlera, za náměstka a podnáčelníka Tomáše Winklera, pokladníka Josefa Kuběnu, za jednatele Antonína Kocího a dále do výboru Antonína Matýska, Josefa Nevluda, Josefa Ivánka, Valentina a Františka Volné. Zbrojíř Karel Teplík dostával za opatrování strojů odměnu 24 zlatých ročně. Četaři byli: Jan Šugar a Alois Žabenský, vedoucím trubačů Ludvík Konečný.

a 120 zlatých byla zakoupena dvoukolová sundávací stříkačka s dvěma proudy a s předním vozem pro 6 mužů. Dále bylo opatřeno 50 přilbic, 50 pásů, sekyrky, 6 signálních trubek, 10 košů skládacích a 10 fermežovaných, 170 metrů konopných hadic, 13 žebříků, 6 ručních stříkaček (berlovek) a látka na stejnokroje. Byla podána žádost o podporu J.V. císaři pánu a J.M.arcibiskupovi Dr. Kohnovi, který právě dlel na Hukvaldech a poskytl 20 zlatých a dále Skřídlovi z Místku, jemuž patřil les na Sovinci. Výtěžek prvního výletu činil 93 zlatých 33 krejcarů. Slavný obecní výbor vystavěl hned v prvním roce trvání zbrojírnu. Sbor byl rozdělen na tři čety: lezců, ochránců a stříkačníků. Sbor přistoupil za člena "České ústřední jednoty hasičské pro Moravu a Slezsko" a činné členy pojistil pro případ úrazu.

Webdesign: petr.novobilsky@seznam.czKonečné pořadí v BL

(2023)

Muži

1.Hájov196
2.Bystré158
3.Frýdek142
4.Vyšní Lhoty138
5.Brušperk135
6.Fryčovice133
7.Trojanovice124
8.Skalice110
9.Sklárny Karolinka110
10.Stanislavice84
11.Paskov79
12.Velké Karlovice-Tísňavy71

Ženy

1.Bartovice147
2.Hájov147
3.Brušperk136
4.Trojanovice96
5.Skalice94
6.Hájov HAPPY78
7.Stanislavice74
8.Fryčovice0

XVI.Ročník BL (2020)

XV.Ročník BL (2019)

XIV.Ročník BL (2018)

XIII.Ročník BL (2017)

XII.Ročník BL (2016)

XI.Ročník BL (2015)

X.Ročník BL (2014)

IX.Ročník BL (2013)

VIII.Ročník BL (2012)

VII.Ročník BL (2011)

VI.Ročník BL (2010)

V.Ročník BL (2009)

IV.Ročník BL (2008)

III.Ročník BL (2007)

II.Ročník BL (2006)

Rozpis soutěží BL 2020

Stránky Beskydské ligy